Užitečné informace

Jelikož je vyloučení ze společnosti (případně družstva) krajním řešením, musí být společníku (členu družstva) nejprve dána možnost, aby své povinnosti (jejichž neplnění může být důvodem vyloučení ze společnosti či družstva) splnil alespoň do

Rekodifikace soukromého práva, která nabyla účinnosti dne 1.1.2014 přinesla řadu novinek a vyvolává mnoho otázek, a to i v souvislosti s výkonem funkce statátrních orgánů obchodních společností.

Dne 30.6.2013 nabyl účinnosti zákon č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a ozměně dašlích zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 1. ledna 2013 nabyde účinost tzv. velká novela stavebního zákona. Jedná se o první rozsáhlou změnu stavebního zákona od jeho přijetí.

V souvislosti s poslední s tzv. velkou novelou zákona o veřejných zakázkách došlo k stanovení i nových povinností veřejných zadavatelů vztahujících se k publikační povinnosti v rámci zadávacího řízení.

Od 1.4.2012 vstoupila v účinnost tzv. velká novela zákona o veřejných zakázkách. Tato velká novela přináší poměrně rozsáhlé změny v dosavadní praxi zadávání veřejných zakázek. V první řadě došlo ke snížení finanční limitů, a to na 1 mil.

Od 1.4.2012 začnou platit nová pravidla upravující postavení spotřebitele v rozhodčím řízení. Novela zákona o rozhodčím řízení má učinit rozhodčí řízení pro spotřebitele bezpečnější a předvídanější.

Vláda ČR v minulých dnech schválila novelu insolvenčního zákona, která reaguje na rozmáhající se praxi podávání bezdůvodných insolvenčních návrhů ze s

Stránky

Kontakt

Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.

Malá Štěpánská 1932/3
120 00 Praha 2 - Nové Město
Česká republika

IČ: 027 07 926

DIČ: CZ02707926

tel.: +420 252 547 353

info@schmitz-partner.cz  
www.schmitz-partner.cz